kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Kulturowa teoria widzenia, FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. P. Bytniewski
Buddyzm tantryczny , FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
09:40
11:10
Etyczne dylematy współczesności, FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS K. Polit
Python Programming, part 1, FAK, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Giza
Sztuki wizualne i psychoanaliz., FAK, 30h, s.Aula(H)
dr hab. M. Stępnik
11:20
12:50
Wstęp do biocybernety., FAK, 30h, s.217(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
11.50 - 13.20 Informatyka
13:00
14:30
14:40
16:10
16:20
17:50
Konsumpcjoniz., FAK, 30h, s.301(H)
prof. L. Hostyński
Mechanika kwantowa dla humanistów, FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. UMCS A. Łukasik
Negocjacje i mediacje, FAK, 30h, s.101(H)
mgr J. Czerwiński
18:00
19:30
Biokulturowe uwarunkowani., FAK, 30h, s.201(H)
prof. J. Jusiak
O komunikacji na nowo i po staremu, FAK, 30h, s.240 II p.(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Cyfrowe przetwarzani., FAK, 30h, s.345(H)
mgr A. Grabowski
O przyjemności, FAK, 30h, s.301(H)
prof. L. Hostyński
Szaleństwo w dobie Hollywood- film, psychiatria, psychoanaliz., FAK, 30h, s.101(H)
prof. UMCS A. Kapusta
Psychiatria.Norma i patologia, FAK, 30h, s.Aula(H)
dr E. Król
Wartości, FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
Sterowność i samosterowno., FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. C. Mordka
Wypowiedzi perswazyjne, FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. A. Nowakowski
Zbigniew Herbert-obraz poetycki jako źródło poznania, FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Kociuba
Design Thinking - warsztaty myślenia projektowego., FAK, 30h, s.101(H)
dr M. Nowakowski
2 spotkania w weekendy - 12-13.01.2019 r., 19-20.01.2019 r.
Trening interpersona., FAK, 30h, s.201(H)
mgr M. Cichocki
zblokowane w cztery 7,5 godz. sesje w weekendy- do ustalenia po zapisach
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]