kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Informatyka biomedyczna, FAK, 30h, s.217(Inform.)
dr hab. G. Wójcik
Kreowanie rzeczywistości w mediach, FAK, 30h, s.101(H)
dr K. Szcześniak
Co kognitywista., FAK, 30h, s.201(H)
dr P. Konderak
Partycypacja społeczna jako forma kreatywności, FAK, 30h, s.201(H)
mgr M. Skrzypek
09:40
11:10
Buddyzm tantryczny. Transgresja i świętość, FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. M. Szymański
11:20
12:50
Innowacje we współczesnym świecie, FAK, 30h, s.201(H)
dr M. Kruk
Bioinformatyk., FAK, 30h, s.142(H)
dr M. Rządeczka
13:00
14:30
Zarządzanie projektami europejskimi., FAK, 30h, s.201(H)
dr M. Kruk
14:40
16:10
Patologie społeczne, FAK, 30h, s.301(H)
dr M. Gwozda
O przyjemności, FAK, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. L. Hostyński
Współczesny ewolucjonizm., FAK, 30h, s.Aula(H)
prof. J. Jusiak
16:20
17:50
Metody badań jakościowych poznania i wiedzy, FAK, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
dr A. Kołtun
Sokrates – winny czy niewinny?, FAK, 30h, s.301(H)
dr D. Tymura
Wizje starości w antycznej myśli greckiej, FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. J. Świderek
Emocje. Studium przypadku, FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. C. Mordka
Wypowiedzi perswazyjne, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Nowakowski
18:00
19:30
Kultura i sztuka w przestrzeni publicznej, FAK, 30h, s.Aula(H)
dr hab. A. Kapusta
wspólnie z mgr. Michałem Karapudą
Podstawy cywilizacji europejskiej., FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kociuba
Krytyczna Analiza Dyskursu, FAK, 30h, s.301(H)
dr J. Bielecka - Prus
Konsumpcjoniz., FAK, 30h, s.201(H)
prof. L. Hostyński
Wybrane etyczne problemy epoki współczesnej, FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
prof. UMCS K. Polit
Globalizacja i uniwersalność jako problemy filozoficzne., FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
Umysł w świecie znaczeń i rzeczy, FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS Z. Muszyński
Representatio., FAK, 30h, s.101(H)
prof. H. Kardela
Kategorie kultury antycznej i średniowieczn., FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS M. Kowalewska
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, [ wersja do druku ]