kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Czy jest rzeczywistość wirtualna?, FAK, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. J. Gurczyński
Filozofia jako lektura, lektura jako filozofia. O związkach filozofii z literaturą, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. P. Bytniewski
Edycja grafiki - GIMP, FAK, 30h, s.345(H)
dr hab. J. Gurczyński
Trening kreatywnego tworzenia haseł i sloganów marketingowy., FAK, 30h, s.101(H)
dr A. Lato
Kreatywność w zespole, FAK, 30h, s.101(H)
dr A. Tychmanowicz
Using Bootstrap,JavaScript and AngularJS for Single Page Applications, FAK, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
09:40
11:10
Wybrane zagadnienia z bioetyki, FAK, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS K. Polit
The intricacies of humour. An overview., FAK, 30h, s.Aula(H)
dr J. Jabłońska-Hood
Bioinformatyk., FAK, 30h, s.345(H)
dr M. Rządeczka
11:20
12:50
Tantryczny buddyzm w Indiach, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Szymański
od 02.03.2018
13:00
14:30
Filozofia i medycyna w starożytności i średniowieczu., FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS M. Kowalewska
14:40
16:10
16:20
17:50
Wizje starości w antycznej myśli greckiej, FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. J. Świderek
Doświadczenie religijne czyli pierwotne.Koncepcje dośw. sacrum w XX i XXI w, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
Gry biznesowe, FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
mgr J. Duda
co 2 tyg. po 4 godziny
Normy moralne we współczesnym świecie, FAK, 30h, s.201(H)
prof. L. Hostyński
Wartości kreatywne, FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
Podstawy wiedzy o buddyźmie, FAK, 30h, s.101(H)
prof. UMCS K. Kosior
Aksjologiczne., FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
Muzyka jako forma myśli i ekspresji, FAK, 30h, s.201(H)
prof. J. Jusiak
18:00
19:30
Skandalizująca sztuka - gra dyskursów, FAK, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
prof. T. Pękala
wspólnie z dr Rafał Czekaj
Antropologia miasta-aglomeracje miejskie jako przestrzeń kultury, FAK, 30h, s.101(H)
prof. UMCS A. Kapusta
wspólnie z mgr Michał Karapuda
Znak oraz to, co świadome i nieświadome według Julii Kristevej, FAK, 30h, s.201(H)
dr hab. T. Kitliński
Gry biznesowe, FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
mgr J. Duda
co 2 tyg. po 4 godziny
Moralność a miłość i seks, FAK, 30h, s.201(H)
prof. L. Hostyński
Socjologia kognitywna, FAK, 30h, s.101(H)
dr J. Bielecka - Prus
Antropologia wiedzy eksperckiej, FAK, 30h, s.Aula(H)
prof. UMCS A. Kapusta
Przestrzeń trójwymiarowa jako model poznania, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kociuba
Psychologia różnic indywidualny., FAK, 30h, s.201(H)
dr M. Kuśpit
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]