kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
Między średniowiecze., FAK, 30h, s.201(H)
prof. UMCS M. Kowalewska
Matrix - maszyna problemowa, FAK, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. J. Gurczyński
Widzenie i rozumienie znaków i symboli w dziełach malarskich, FAK, 30h, s.101(H)
prof. M. Hetmański
Programowanie., FAK, 30h, s.345(H)
prof. UMCS P. Stpiczyński
Edycja grafiki - GIMP, FAK, 30h, s.142(H)
dr hab. J. Gurczyński
09:40
11:10
Bioetyczne dylematy współczesności, FAK, 30h, s.301(H)
prof. UMCS K. Polit
Społeczne uwarunkowani., FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr M. Nowakowski
Kreatywne rozwiązywanie problemów, FAK, 30h, s.301(H)
dr A. Tychmanowicz
11:20
12:50
Kultura indyjska. Wprowadzenie., FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. M. Szymański
zajęcia rozpoczynają się od 3.03.2017 r.
13:00
14:30
14:40
16:10
Dziecko w chrześcijańskiej Europie - przeszłość i teraźniejszość, FAK, 30h, s.Nr 9 ul. Sowńskiego( Barak)
prof. UMCS U. Kusio
Psychologia reklamy-wybrane zagadnienia, FAK, 30h, s.201(H)
dr M. Kuśpit
What for do we need universities., FAK, 30h, s.201(H)
dr A. Kołtun
Muzyka jako forma myśli i ekspresji, FAK, 30h, s.201(H)
prof. J. Jusiak
Filozofia jako terapia, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. A. Kapusta
16:20
17:50
Wartości, FAK, 30h, s.101(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
Kultura humanistyczn., FAK, 30h, s.301(H)
dr hab. J. Świderek
Czego doświadcza zmysłowe doświadczenie?, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. P. Sikora
Kulturowa teoria widzenia, FAK, 30h, s.Aula(H)
dr hab. P. Bytniewski
The Lucifer Principle – violence is reality (Zasada Lucyfera – rzeczywistos., FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr D. Boroń
O czym nie można mówić … Filozofia a mistyka, FAK, 30h, s.101(H)
prof. UMCS K. Kosior
wspólnie z mgr. Michałem Kasiarzem
Metody badań jakościowych poznania i wiedzy, FAK, 30h, s.201(H)
dr A. Kołtun
Cyfrowa edycja obrazu, FAK, 30h, s.119(Inst.Sztuk)
dr S. Plewko
od godz. 16:00 Al. Kraśnickie 2B
Kształtowanie relacji z klientem, FAK, 30h, s.Nr 3 Hum. parter(H)
dr E. Szul
18:00
19:30
Medycyna komplementar., FAK, 30h, s.101(H)
prof. UMCS W. Piątkowski
Kognitywistyk., FAK, 30h, s.Nr 2 Hum. parter(H)
dr hab. A. Kapusta
Kreatywność w tutoringu, FAK, 30h, s.301(H)
dr A. Lato
Socjologia kognitywna, FAK, 30h, s.201(H)
dr J. Bielecka - Prus
Moralne zagrożenia współczesności, FAK, 30h, s.301(H)
prof. L. Hostyński
Ludność świata i świat wartości, FAK, 30h, s.101(H)
dr hab. M. Kociuba
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, [ wersja do druku ]