kierunek:    specjalność:    rok:    semestr:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
08:00
09:30
09:40
11:10
11:20
12:50
13:00
14:30
14:40
16:10
16:20
17:50
Na drodze postępu czy u progu katastrofy? O perspektywac., FAK, 30h, s.103(H)
dr G. Bednarczyk
zdalnie MS TEAMS
Kreatywność w działaniach społecznych , FAK, 30h, s.111(H)
dr J. Rynkiewicz
zdalnie Wirtualny Kampus
Meandry wolności, FAK, 30h, s.126(H)
dr K. Rojek
zdalnie MS TEAMS
Zarządzanie kapitałem ludzkim, FAK, 30h, s.201(H)
dr M. Kruk
zdalnie Wirtualny Kampus
Etyczne problemy świata współczesnego , FAK, 30h, s.138(H)
prof. L. Hostyński
zdalnie MS TEAMS
Trening kreatywnego myślenia , FAK, 30h, s.141(H)
dr A. Tychmanowicz
zdalnie Wirtualny Kampus
Kreatywność, Twórczość, Innowacyjność, FAK, 30h, s.212(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
zdalnie MS TEAMS
Banalność zła – dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, FAK, 30h, s.218(H)
dr hab. M. Kuszyk - Bytniewska
zdalnie MS TEAMS
Buddyzm. Najważniejsze postaci, idee i praktyki, FAK, 30h, s.221(H)
dr hab. M. Szymański
zdalnie MS TEAMS
Wprowadzenie do wiedzy o islamie i kulturze muzułmańskiej, FAK, 30h, s.307(H)
dr hab. T. Stefaniuk
zdalnie MS TEAMS
Doradztwo filozoficzne., FAK, 30h, s.302(H)
prof. UMCS A. Kapusta
zdalnie MS TEAMS
Zrozumieć emocje, FAK, 30h, s.337(H)
dr hab. M. Kuśpit
zdalnie MS TEAMS/ Wirtualny Kampus
Mobilność w czasach zarazy , FAK, 30h, s.336(H)
dr K. Podgórska
zdalnie MS TEAMS
Kompetencje moderatora kokreatywnyc., FAK, 30h, s.336(H)
mgr A. Walczak-Skałecka
zdalnie MS TEAMS
18:00
19:30
Filozofia i psychologia poczucia własnej wartości , FAK, 30h, s.134(H)
dr J. Rynkiewicz
zdalnie MS TEAMS
Religia chińska, FAK, 30h, s.135(H)
prof. UMCS K. Kosior
zdalnie MS TEAMS
Aksjologiczny., FAK, 30h, s.206(H)
prof. L. Hostyński
zdalnie MS TEAMS
Preferencje estetyczne. Co się nam podoba i dlaczego?, FAK, 30h, s.208(H)
dr hab. M. Krawczyk
zdalnie MS TEAMS
Etyka stoików a problemy etyczne XXI wieku, FAK, 30h, s.235(H)
prof. UMCS M. Kowalewska
zdalnie MS TEAMS
Promocja zdrowia w działaniu , FAK, 30h, s.225 Hum.(H)
mgr A. Dudkowski-Sadowska
zdalnie MS TEAMS
Czy historia ma sens? Wprowadzenie do filozofii dziejów, FAK, 30h, s.226(H)
prof. UMCS L. Kopciuch
zdalnie MS TEAMS
Transhumanizm., FAK, 30h, s.338(H)
mgr I. Davydenko
zdalnie MS TEAMS
Estetyka miłości, FAK, 30h, s.306(H)
prof. UMCS A. Kapusta
zdalnie MS TEAMS
Współczesne społeczeństwo polskie, FAK, 30h, s.226(H)
dr K. Podgórska
zdalnie Wirtualny Kampus
Design Thinking – warsztaty myślenia projektowego., FAK, 30h, s.339(H)
dr M. Nowakowski
zdalnie MS TEAMS, prowadzący: dr Michał Nowakowski, dr Artur Wysocki
Budynki: Szpital - Al. Kraśnickie 100-Szpital, dsA - ds "AMOR", dsZ - DS ZANA, - DS. KRONOS, D.CH. - Duża Chemia, - Fizyka, - Hotel, H - Humanik stary, Hum. Nowa - Humanistyka Nowa, Inform. - Informatyki, Psych. - Psychologii, PSK 4 - Sala seminaryjna Kliniki Neurochirurgii, Barak - ul.Sowińskiego, Inst.Sztuk - Wydz. Artystyczny, WPT PL - Wydział Podstaw Techiki POLLUB, - Wydział Politologii, [ wersja do druku ]