„Latające świnie. Jak umysł tworzy znaczenie” Beniamin K. Bergen

okładka


Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się czym w zasadzie jest znaczenie lub w jaki sposób rozumiemy czytany tekst lub wypowiadane słowa, „Latające świnie” przybliżą Cię do poznania odpowiedzi.


Język stanowi nieodłączny element naszego życia. Bez niego nie bylibyśmy w stanie przekazywać naszych myśli ani za pomocą mowy werbalnej ani za pomocą gestów, a także odbierać informacji od innych. Jednak zarówno samo przeczytanie jak i usłyszenie wypowiedzianych słów nie determinuje jeszcze zrozumienia intencji kryjących się w języku. Żeby móc interpretować zdania językowe potrzebujemy czegoś więcej niż tylko środka przekazu. Musimy też wiedzieć, co kryje się za tymi zdaniami. Tym czymś jest znaczenie.

Amerykański kognitywista Benjamin Koppel Bergen w swojej książce „Latające świnie” przygląda się procesowi tworzenia znaczenia przez nasz umysł. Poprzez odwołania do kilku głównych dziedzin kognitywistyki takich jak językoznawstwo kognitywne, neurobiologia i psychologia poznawcza, Bergen zabiera nas w podróż w głąb naszego umysłu. Pokazuje jak proces rozumienia słów jest zależny od doświadczenia, kultury, przekonań, a także biologicznego funkcjonowania naszego mózgu. Autor stara się odpowiedzieć na kilka nurtujących pytań:

Jak wyobraźnia pomaga nam w rzeczywistym działaniu?
Na ile sposobów można czytać ten sam tekst?
Czym są ucieleśnione symulacje i jaką rolę odgrywają w rozumieniu języka?

Łatwość z jaką autor porusza się w każdej z dziedzin, udowadnia poprzez dokładnie i czytelnie opisane eksperymenty zarówno na małpach jak i ludziach, a także wyczerpującym przedstawieniem najnowszych osiągnięć z badań nauk kognitywnych nad ludzkim myśleniem i interpretacją znaczenia. Łatwy w odbiorze i przewlekany gdzieniegdzie humorem, język sprawia, że książka jest przyjemną i fantastyczną lekturą zarówno dla studentów kognitywistyki, jak i dla każdego zainteresowanego rolą języka w kształtowaniu naszego myślenia.

Albert Łukasik