Dzień Neuroróżnorodności

Koło Kognitywistyki UMCS ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Dzień Neuroróżnorodności.

Dzień Neuroróżnorodności to konferencja naukowa organizowana przez Koło Kognitywistyki UMCS pod patronatem fundacji Alpha oraz fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne w Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Czas i miejsce wydarzenia:

2 kwietnia 2019, sala obrad Rady Wydziału FiS (Wydział FiS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień Neuroróżnorodności to konferencja naukowa organizowana przez Koło Kognitywistyki UMCS pod patronatem fundacji Alpha oraz fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-PsychiatryczneMiędzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Czas i miejsce wydarzenia:

2 kwietnia 2019, sala obrad Rady Wydziału FiS (Wydział FiS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 10.15 – Uroczyste otwarcie

10:15 – 11.15

dr hab. Bogusław Marek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz mgr Marcin Matys (Katolicki Uniwersytet Lubelski),  Niewidzialne pułapki językowe – czyli zanim niewidome dziecko zostanie tłumaczem

11:20 – 13:00 Przerwa – w tym czasie można obejrzeć wystawy, porozmawiać z profesorem Markiem i panem Matysem, lub odwiedzić pokój 210. Przez cały czas trwania konferencji pojawiać się tam będą osoby z ASD, które są przygotowane do odpowiedzi na pytania.

13.00 – 14.30 Sesja studencka

 • Albert Łukasik, Temple Grandin: osoba, która nauczyła nas myśleć
 • Dominika Kopańska, Rysunkowe sposoby rozumienia metafor u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Filip Rdzanek, Badania samoświadomości u ludzi i zwierząt – test lustra
 • Damian Kaliński,  Technologia jako wsparcie dla terapii autyzmu
 • Anastazja Szuła, Potrzeba reprezentacji osób neuroróżnorodnych w fikcji

15.00 – 18.00 Sesja doktorska

 • dr hab. Jolanta Kociuba (Instytut Filozofii UMCS), Zaburzenia neurorozwojowe – autyzm i zespół Aspergera. Specyfika funkcjonowania w trzech obszarach psychopatologii: interakcji społecznych, komunikacji i zachowania
 • dr Anna Prokopiak (Instytut Pedagogiki UMCS), Relacje i spektrum autyzmu. Stereotypy i możliwości
 • mgr Piotr Skiba (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie), Aktywność artystyczna u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Joanna Wodzińska, Język jako źródło stygmatyzacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • mgr Grzegorz Michalik (Instytut Filozofii UMCS, Fundacja OSFP), Medykalizacja autyzmu – kontekst psychoanalityczny

Poza tym, serdecznie zapraszamy do obejrzenia we wnęce na parterze WFiS:

 • wystawy prac garncarskich wykonanych przez dzieci pod kierunkiem znakomitego garncarza Piotra Skiby;
 • prezentacji sławnych osób ze spektrum autyzmu, którą wykonała Mira Zyśko;
 • pomocy naukowych dla dzieci niewidomych, przygotowywanych przez KUL CAN pod kierownictwem dr hab. Bogusława Marka.

Uwaga: kolejność wystąpień może ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy!