Ogólnopolska współpraca kół kognitywistyki

Z inicjatywy Toruńskiego Koła Kognitywistycznego zostało utworzone Zrzeszenie Kół Naukowych Kognitywistyki, które ma na celu ułatwienie komunikacji i nawiązywanie współpracy pomiędzy kołami kognitywistyki na uniwersytetach w całej Polsce.

Jednym z planów toruńskiego Koła jest organizacja zjazdu integracyjnego dla członków kół.

Ponadto, planowane są konferencje, wymiany gościnne i studenckie oraz wspólne projekty i badania.

Zajrzyjcie na stronę Toruńskiego Koła Kognitywistycznego, ich fanpage oraz fanpage kognitywistyki UMK.

Do współpracy już dołączyły (w trakcie dodawania):

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

Koło Naukowe Kognitywystyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów „Homunculus” 

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ