Lubelskie Dni Kognitywistyki

Koło Kognitywistyki UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL serdecznie zapraszają na Lubelskie Dni Kognitywistyki.

Pierwsze Lubelskie Dni Kognitywistyki odbędą się pod hasłem POZNAJ, CO MASZ W GŁOWIE.

Wydarzenie odbędzie się 22 maja na Wydziale Filozofii KUL, oraz 24 maja na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

22 maja, środa

10:00 – 11:00 – sala GG-243
Bartłomiej Kokoszka – Kognitywistyka wobec zjawiska Big Data
Paulina Sudowska – Lingwistyczna mapa świata

11:00 – 14:00 – Gra miejska i warsztaty (w dwóch turach)

-> Efektywne notowanie, czyli jak przyspieszyć proces uczenia? – Łucja Mazurek
-> Gdzie jest mój umysł? – Pan od Filozofii
-> W świecie alternatywnej komunikacji – Marcin Matys
-> Czym badamy mózg?

14:10 – 16:30 – sala GG-212
Jakub Janczura – Kognitywistyka, z czym to się je?
dr Paweł Stróżak – Ukryte moce mózgu
dr Andrzej Zykubek – Jak rozmawiają ze sobą neurony?

16:30 – PIKNIK, konkursy i integracja

 

24 maja, piątek

14:00 – 16:00 – Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
KogSession: seria prezentacji tematów prac dyplomowych aspirujących kognitywistów

14:00 – 16:00 – Korytarz WFiS
Warsztaty: Stwórz własny język. Zmysły i komunikacja

16:00 – 17:00 – Aula WFiS
Czy jestem moim mózgiem? Dyskusja ze studentami

17:00 – Aula WFiS
KogKino: Duch w skorupie, pokaz filmu z 2017 roku

 

Na grę oraz na warsztaty obowiązują zapisy.
Można ich dokonać u zarządu Koła Kognitywistyki UMCS, lub znaleźć je na fanpage’u wydarzenia Lubelskie Dni Kognitywistyki.
Daj znać, że będziesz!

Uwaga! Z przyczyn organizacyjnych mogą pojawić się zmiany w planie.

Zapraszamy!

Dzień Neuroróżnorodności

Koło Kognitywistyki UMCS ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową Dzień Neuroróżnorodności.

Dzień Neuroróżnorodności to konferencja naukowa organizowana przez Koło Kognitywistyki UMCS pod patronatem fundacji Alpha oraz fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne w Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Czas i miejsce wydarzenia:

2 kwietnia 2019, sala obrad Rady Wydziału FiS (Wydział FiS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień Neuroróżnorodności to konferencja naukowa organizowana przez Koło Kognitywistyki UMCS pod patronatem fundacji Alpha oraz fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-PsychiatryczneMiędzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Czas i miejsce wydarzenia:

2 kwietnia 2019, sala obrad Rady Wydziału FiS (Wydział FiS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – 10.15 – Uroczyste otwarcie

10:15 – 11.15

dr hab. Bogusław Marek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz mgr Marcin Matys (Katolicki Uniwersytet Lubelski),  Niewidzialne pułapki językowe – czyli zanim niewidome dziecko zostanie tłumaczem

11:20 – 13:00 Przerwa – w tym czasie można obejrzeć wystawy, porozmawiać z profesorem Markiem i panem Matysem, lub odwiedzić pokój 210. Przez cały czas trwania konferencji pojawiać się tam będą osoby z ASD, które są przygotowane do odpowiedzi na pytania.

13.00 – 14.30 Sesja studencka

 • Albert Łukasik, Temple Grandin: osoba, która nauczyła nas myśleć
 • Dominika Kopańska, Rysunkowe sposoby rozumienia metafor u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Filip Rdzanek, Badania samoświadomości u ludzi i zwierząt – test lustra
 • Damian Kaliński,  Technologia jako wsparcie dla terapii autyzmu
 • Anastazja Szuła, Potrzeba reprezentacji osób neuroróżnorodnych w fikcji

15.00 – 18.00 Sesja doktorska

 • dr hab. Jolanta Kociuba (Instytut Filozofii UMCS), Zaburzenia neurorozwojowe – autyzm i zespół Aspergera. Specyfika funkcjonowania w trzech obszarach psychopatologii: interakcji społecznych, komunikacji i zachowania
 • dr Anna Prokopiak (Instytut Pedagogiki UMCS), Relacje i spektrum autyzmu. Stereotypy i możliwości
 • mgr Piotr Skiba (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie), Aktywność artystyczna u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Joanna Wodzińska, Język jako źródło stygmatyzacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • mgr Grzegorz Michalik (Instytut Filozofii UMCS, Fundacja OSFP), Medykalizacja autyzmu – kontekst psychoanalityczny

Poza tym, serdecznie zapraszamy do obejrzenia we wnęce na parterze WFiS:

 • wystawy prac garncarskich wykonanych przez dzieci pod kierunkiem znakomitego garncarza Piotra Skiby;
 • prezentacji sławnych osób ze spektrum autyzmu, którą wykonała Mira Zyśko;
 • pomocy naukowych dla dzieci niewidomych, przygotowywanych przez KUL CAN pod kierownictwem dr hab. Bogusława Marka.

Uwaga: kolejność wystąpień może ulec zmianie.

Serdecznie zapraszamy!

Psychologia ewolucyjna w poszukiwaniu filogenetycznych przyczyn zaburzeń psychicznych

Już w środę, 27.03, będziemy mieli okazję spotkać się z dr Marcinem Rządeczką i posłuchać jego referatu pod tytułem „Psychologia ewolucyjna w poszukiwaniu filogenetycznych przyczyn zaburzeń psychicznych”.

Spotkanie odbędzie się w czytelni WFiS o godzinie 13.00.

Poszukiwanie przyczyn zaburzeń psychicznych oprócz oczywistych korzyści terapeutycznych jest też bez wątpienia doskonałym sposobem na pogłębienie zrozumienia prawidłowego przebiegu procesów poznawczych. Psychiatria i psychologia kliniczna są niewątpliwie dyscyplinami, których kognitywistyka nie może ignorować. Dyscypliny te są jednak wysoce heterogeniczne pod względem metodologicznym i ze zrozumiałych względów bardziej skupione na swej funkcji terapeutycznej niż eksplanacyjnej. Na zmianę perspektywy badawczej wpłynąć może z dużym prawdopodobieństwem pojawienie się psychopatologii ewolucyjnej, która sięgając do teoretycznego zaplecza kognitywistyki, a w szczególności zaś do psychologii ewolucyjnej i neuronauk,  zaoferować może pewne spójne ramy teoretyczne pozwalające odpowiedzieć nie tylko na tak znaczące terapeutycznie pytania o przyczyny bliższe (proksymalne, ontogenetyczne), tj. przyczyny pojawienia się zaburzeń u konkretnych jednostek, lecz prezentuje również szkice wyjaśnień przyczyn dalszych (ultymatywnych, filogenetycznych), a więc przyczyn pojawienia i utrzymywania się pewnych zaburzeń psychicznych z perspektywy gatunkowej.

Celem referatu będzie szkicowa prezentacja osiągnieć psychopatologii ewolucyjnej w kontekście jej związku z pytaniami będącymi przedmiotem zainteresowań kognitywistyki. Omówione zostaną główne pojęcia i strategie eksplanacyjne po które sięga psychopatologia ewolucyjna, w tym np. plejotropia antagonistyczna, dobór apostatyczny czy tzw. koncepcja behawioralnego układu immunologicznego. Przedstawione zostaną również argumenty na rzecz poparcia tezy o potrzebie włączenia psychopatologii ewolucyjnej do nurtu badań kognitywistyki w celu ograniczenia sztywnej i trudnej do utrzymania opozycji norma vs. patologia na rzecz koncepcji płynnego spektrum fenotypów.

Zapraszamy!

Ze spotkania Koła 16.01

Zawiązała się aktywna współpraca z kognitywistami z KULu, planujemy wspólnie zorganizować Dni Kognitywistyki w maju! Wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, promujące kierunek. Mamy nadzieję na Wasze pomysły!

Tymczasem, zapraszamy na konferencję organizowaną przez KUL, Czas na Umysł.

 

Na naszym Wydziale kontynuowana będzie Kinozofia, mamy nadzieję, że będziecie chętni do pomocy w organizacji. Odbywać się będzie ona pod patronatem KN „Holon”, tj. koła dla całego Wydziału.

W marcu urządzamy Drzwi Otwarte i pierwsze spotkanie z autorem książki, zaś w kwietniu będziemy rozmawiać o neuroróżnorodnościach. Wszyscy chętni do zaprezentowania referatu, urządzenia warsztatów bądź organizacji spotkania mogą się zgłaszać do zarządu!

Szczególnie poszukujemy osób chętnych do przygotowania studium przypadku – krótkiej, maksymalnie dziesięciominutowej prezentacji bohatera z wybranego dzieła kultury, który cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu bądź innego typu zaburzenia. Prelekcje mają na celu ukazać cechy charakterystyczne danego zaburzenia oraz wyczulić na reprezentację mniejszości w popkulturze.

Prosimy, żebyście zapoznali się z Konradem Gładyszkiem i wyrazili opinię, czy chcecie odbyć z nim warsztat.

A poza tym, chcemy poprowadzić nasz własny projekt badawczy, od podstaw! Planujemy spotkać się 1.02 w godzinach wieczornych i zrobić burzę mózgów, by ustalić tematykę projektu i problemy badawcze. Każdy, kto chciałby zdobywać doświadczenie badawcze, może się czuć zaproszony. Po szczegóły zwracajcie się do zarządu!

 

XI Krakowska Konferencja Kognitywistyczna

Zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w XI Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ. Tematem tegorocznej edycji jest UWAGA I PAMIĘĆ, a wydarzenie będzie miało miejsce 11-12 maja w Krakowie. Celem jest umożliwienie studentom oraz badaczom wymiany myśli i doświadczeń, co jest szczególnie istotne dla rozwoju kognitywistyki jako nauki o interdyscyplinarnym charakterze.

Link do eventu na Facebooku
Oficjalna informacja

Abstrakty możecie wysyłać do 15 lutego, zarówno po polsku, jak i po angielsku

Rejestracja

Jeden człowiek – dwa spojrzenia

16 listopada, w ramach Światowego Dnia Filozofii, o 11:30 odbędzie się debata interdyscyplinarna:
„Jeden człowiek – dwa spojrzenia”
Sala Rady Wydziału FiS – nr 4

Wystąpią m.in. przedstawiciele Koła Kognitywistyki.

Światowy Dzień Filozofii jest corocznym świętem z inicjatywy UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury), obchodzonym w trzeci czwartek listopada. Obchody mają na celu wykazanie znaczenia filozofii i zachęcenie społeczeństwa (zwłaszcza młodzieży) do zainteresowania się filozofią jako dyscypliną nauki oraz aktywności społecznej. Lubelskie obchody Światowego Dnia Filozofii organizowane są przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Międzynarodowe Szkoły Paderewski oraz Dom Słów.

Więcej informacji na stronie internetowej UMCS.

Ogólnopolska współpraca kół kognitywistyki

Z inicjatywy Toruńskiego Koła Kognitywistycznego zostało utworzone Zrzeszenie Kół Naukowych Kognitywistyki, które ma na celu ułatwienie komunikacji i nawiązywanie współpracy pomiędzy kołami kognitywistyki na uniwersytetach w całej Polsce.

Jednym z planów toruńskiego Koła jest organizacja zjazdu integracyjnego dla członków kół.

Ponadto, planowane są konferencje, wymiany gościnne i studenckie oraz wspólne projekty i badania.

Zajrzyjcie na stronę Toruńskiego Koła Kognitywistycznego, ich fanpage oraz fanpage kognitywistyki UMK.

Do współpracy już dołączyły (w trakcie dodawania):

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL

Koło Naukowe Kognitywystyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów „Homunculus” 

Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ

 

Ze spotkania Koła 23.10

Pierwsze wyjazdy w ramach Poznaj Kognitywistykę odbędą się już w listopadzie. Swój temat zaprezentował już Albert Łukasik, na następnym spotkaniu zapoznamy się z pracą Miry Zyśko.

15 i 16 listopada na wydziale odbywają się Dni Filozofii. W piątek reprezentacja kognitywistów weźmie udział w debacie z filozofami.

Rusza konkurs o Grant Samorządu Studentów. Zastanawiamy się, z jakim wnioskiem można by wystąpić.

Będziemy reaktywować konferencję Neuron. Będzie to całodniowe wydarzenie, któremu towarzyszyć będzie debata pomiędzy psychologami i neuronaukowcami. Proponowany termin to pierwsza połowa stycznia. Czekamy na pomysły na temat przewodni, propozycje, kogo zaprosić i z kim nawiązać współpracę.

W czwartek o 12:50 w sali nr 4 odbyło się spotkanie organizacyjne sekcji UCD. Jeśli są jeszcze jacyś zainteresowani, do niedzieli możecie pisać.

Przed końcem roku kalendarzowego zorganizujemy pierwsze z planowanych sympozjów.

Do zobaczenia po Wszystkich Świętych!

Pierwsze kroki w branży User-Centered Design

Powstaje zespół do badania klientów jednej z lubelskich galerii handlowej. Zapraszamy do udziału.

Celem badań jest ustalenie doświadczeń użytkowników parkingów oraz ciągów pieszych na parkingu galerii.

Wyniki badań mają posłużyć do zaprojektowania nowego systemu oznaczeń wizualnych dla galerii.
Badania będą przeprowadzone w ścisłej współpracy z projektantami (kolektyw kilku.com) oraz zleceniodawcą.

 

Co oferujemy?

 • praktyczne doświadczenie pracy w obszarze UCD – dowiesz się, jak przeprowadza się badania pod kątem procesów projektowych, jak wygląda projektowanie produktu w oparciu o dane oraz jak przebiega współpraca ze zleceniodawcą
 • szkolenia z metod badawczych i zbierania danych w badaniach UCD oraz okazję do wykorzystania nabytych umiejętności
 • kontakt z konkretnymi osobami z doświadczeniem w branży UCD – z projektantami oraz gościem specjalnym projektu
 • doświadczenie pracy w zespole i nabycie wielu umiejętności związanych z myśleniem projektowym

Czego oczekujemy?

 • systematycznego i aktywnego udziału w spotkaniach i szkoleniach – zasadnicza część prac odbędzie się listopada do połowy grudnia 2018, na wiosnę 2019 roku przewidujemy jeszcze spotkania z projektantami; łącznie około 6-8 godzin szkoleniowych (obowiązkowych) oraz dodatkowe spotkania z projektantami i gościem specjalnym
 • zebrania danych badawczych zgodnie z ustalonymi wytycznymi (ok. 15-20 godzin pracy w terenie)

Liczba miejsc w zespole badawczym jest ograniczona.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
w czwartek, 25 października 2018, o godz. 12:50 w Sali nr 4 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

W razie pytań prosimy o kontakt z Przewodniczącą Koła Kognitywistyki, Anastazją Szuła (nastka@gemini.sc lub przez Facebooka: prywatnie lub przez fanpage https://www.facebook.com/KoloKognitywistykiUMCS).