Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktywnymi, zakończonymi, a także nadchodzącymi projektami i działaniami.

Nasze Projekty

Aktywny

Tydzień Mózgu #MariaMyśli na UMCS

Inicjatywą  „Tydzień Mózgu #MariaMyśli na UMCS”  podejmowaną wraz z SKN Neurobiologów UMCS oraz SKN Psychologii „Adesse” UMCS, dołączyliśmy do obchodów Światowego Tygodnia Mózgu. 

W ramach wydarzenia uczestnicy mogą wziąć udział w webinariach prowadzonych przez Gości Specjalnych, warsztatach przygotowanych przez studentów a także przeróżnych quizach. Organizowany jest także konkurs „Ucz się z głową”, skierowany do uczniów ze szkół partnerskich UMCS.

Pierwsza edycja miała miejsce 15 – 21 marca 2021.

Aktywny

Spotkania tematyczne

Mają formę zarówno wykładów otwartych, warsztatów,  jak i pokazów filmów o tematyce powiązanej z kognitywistyką i stawianymi w jej obrębie pytaniami.

Wstrzymany

OKO HEKSAGON

Pomysłodawczyniami inicjatywy były: ówczesna przewodnicząca Anastazja Szuła oraz wiceprzewodnicząca Mira Zyśko.

Wydarzenie ma za zadanie łączyć wszystkich zainteresowanych kognitywistyką i dziedzinami pokrewnymi, bez względu na posiadane doświadczenie. Skierowane jest do studentów i doktorantów chcących podzielić się rezultatami swoich eksploracji rozległego terenu nauk poznawczych. W ramach konferencji odbywają się zarówno wystąpienia plenarne, prezentacje referatów, jak i sesja posterowa.  

I Ogólnopolska Konferencja Ogólnokognitywistyczna HEKSAGON została zorganizowana 9 stycznia 2020, natomiast II edycja odbędzie się 22 – 24 września 2021 roku.

Wstrzymany

Odmóżdżeni

Projekt zainicjowany przez obecne przewodniczące Koła Kognitywistyki i Studenckiego Koła Naukowego Psychologii „Adesse” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, podjęty w celu popularyzacji wiedzy z obu dziedzin – kognitywistyki i psychologii. W ramach współpracy dwóch kół naukowych organizowane są spotkania z ekspertami w formie transmisji na żywo, dostępne także po wydarzeniach, w przyszłości zostaną udostępnione także w formie podcastów.

Do tej pory zostały podjęte takie tematy jak suicydologia, kryzys zdrowia psychicznego w kontekście pandemii oraz prawa człowieka i walka z dyskryminacją.

Listopad 2018 – wiosna 2019

Pierwsze Kroki w branży User Centered Design

Projekt obejmował zarówno szkolenia zaangażowanych członków Koła, jak i przede wszystkim badania użytkowników parkingu CH Tatary na potrzeby stworzenia nowego systemu komunikacji wizualnej. Celem było ustalenie doświadczeń użytkowników parkingów oraz ciągów pieszych na parkingu galerii. Badania były wykonywane na zlecenie Kolektywu kilku.com, we współpracy z Wojciechem Zirebcem z Lubelskiej Grupy Badawczej.

22 i 24 maja 2019

Lubelskie Dni Kognitywistyki

Lubelskie Dni Kognitywistyki były inicjatywą podjętą przez Koło Kognitywistyki UMCS i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.

Pierwsze LDK odbyły się pod hasłem POZNAJ, CO MASZ W GŁOWIE. Wydarzenie miało miejsce 22 maja na Wydziale Filozofii KUL, a 24 maja na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Oprócz wystąpień, odbył się także piknik i konkursy.

Aktywny

Tydzień Mózgu #MariaMyśli na UMCS

Inicjatywą  „Tydzień Mózgu #MariaMyśli na UMCS”  podejmowaną wraz z SKN Neurobiologów UMCS oraz SKN Psychologii „Adesse” UMCS, dołączyliśmy do obchodów Światowego Tygodnia Mózgu. 

W ramach wydarzenia uczestnicy mogą wziąć udział w webinariach prowadzonych przez Gości Specjalnych, warsztatach przygotowanych przez studentów a także przeróżnych quizach. Organizowany jest także konkurs „Ucz się z głową”, skierowany do uczniów ze szkół partnerskich UMCS.

Pierwsza edycja miała miejsce 15 – 21 marca 2021.

Aktywny

Spotkania tematyczne

Mają formę zarówno wykładów otwartych, warsztatów,  jak i pokazów filmów o tematyce powiązanej z kognitywistyką i stawianymi w jej obrębie pytaniami.

Listopad 2018 – wiosna 2019

Pierwsze Kroki w branży User Centered Design

Projekt obejmował zarówno szkolenia zaangażowanych członków Koła, jak i przede wszystkim badania użytkowników parkingu CH Tatary na potrzeby stworzenia nowego systemu komunikacji wizualnej. Celem było ustalenie doświadczeń użytkowników parkingów oraz ciągów pieszych na parkingu galerii. Badania były wykonywane na zlecenie Kolektywu kilku.com, we współpracy z Wojciechem Zirebcem z Lubelskiej Grupy Badawczej.

22 i 24 maja 2019

Lubelskie Dni Kognitywistyki

Lubelskie Dni Kognitywistyki były inicjatywą podjętą przez Koło Kognitywistyki UMCS i Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.

Pierwsze LDK odbyły się pod hasłem POZNAJ, CO MASZ W GŁOWIE. Wydarzenie miało miejsce 22 maja na Wydziale Filozofii KUL, a 24 maja na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Oprócz wystąpień, odbył się także piknik i konkursy.

22 kwietnia 2019

Dzień Neuroróżnorodności

Dzień Neuroróżnorodności to konferencja naukowa organizowana przez Koło Kognitywistyki UMCS w Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pierwsza edycja odbyła się 22 kwietnia 2019 pod patronatem fundacji Alpha oraz fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne.

9 czerwca 2017

Dzień Kognitywistyki

Dzień Kognitywistyki został zorganizowany jako wydarzenie promujące kierunek oraz zwieńczające edycję projektu „Poznaj Kognitywistykę” realizowaną w 2017 roku. Członkowie Koła oraz Opiekun przygotowali i wygłosili referaty z obszarów informatyki, neurobiologii oraz psychologii.

13 maja 2015

Namiętny Umysł

Projekt badawczy „Namiętny Umysł” był inicjatywą podjętą na rzecz pracy licencjackiej jednej z członkiń Koła, na temat psychologii atrakcyjności. Obejmował pomoc w przeprowadzeniu pracy badawczej, organizację „Speed Datingu” oraz wygłoszenie 2 wykładów nt. neurobiologii miłości.

22 kwietnia 2019

Dzień Neuroróżnorodności

Dzień Neuroróżnorodności to konferencja naukowa organizowana przez Koło Kognitywistyki UMCS w Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu. Pierwsza edycja odbyła się 22 kwietnia 2019 pod patronatem fundacji Alpha oraz fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne.

9 czerwca 2017

Dzień Kognitywistyki

Dzień Kognitywistyki został zorganizowany jako wydarzenie promujące kierunek oraz zwieńczające edycję projektu „Poznaj Kognitywistykę” realizowaną w 2017 roku. Członkowie Koła oraz Opiekun przygotowali i wygłosili referaty z obszarów informatyki, neurobiologii oraz psychologii.

16 kwietnia 2013 – 24 października 2015

Konferencje naukowe z cyklu „Mózg – Myśl – Maszyna”

Celem  projektu była popularyzacja problematyki z zakresu filozofii umysłu, psychologii poznawczej, neuronauki, sztucznej inteligencji oraz metod modelowania komputerowego w kognitywistyce. Wydarzenie miało charakter cykliczny i było realizowane poprzez organizację paneli tematycznych oraz wykładów plenarnych, dzięki którym można było podjąć dyskusję na tematy wiążące nauki o poznaniu i nowe technologie.

1. edycja: 16 kwietnia 2013 – pt. „Mózg – granica czy narzędzie umysłu” 

2. edycja: 16 – 17 maja 2014 – pt. „Algorytm a heurystyka w badaniach nad umysłem” 

3. edycja: 23 – 24 października 2015 – pt. „Technologia a poznanie”

Zakończone

Konferencje naukowe

Organizowaliśmy konferencje:

„Ludzkie i nie-ludzkie oblicza trans humanizmu”, 7 czerwca 2019 (wraz z Polskim Stowarzyszeniem Transhumanistycznym),

„Co to znaczy, że znak znaczy? Znak i znaczenie w językoznawstwie i kognitywistyce”, 13 – 14 grudnia 2013 (wraz z Kołem Anglistów UMCS), 

„Sex i filozofia”, 24 – 25 kwietnia 2012 (wraz z Kołem Naukowym Estetyków UMCS, Studenckim Kołem Naukowym Medioznawców IF UMCS i  Kołem Tańczących Filozofów).

Zakończone

Pomniejsze projekty

Pomagaliśmy od strony organizacyjnej, technicznej i logistycznej w takich wydarzeniach jak:

International Association for Cognitive Semiotics, 20 – 22 czerwca 2016 (organizowane przez Instytut FIlozofii UMCS oraz The International Association for Cognitive Semiotics),

Międzynarodowa konferencja naukowa „Language, Culture and Mind VI: Inside/Out: Practice and Representation”, 23 – 26 czerwca 2014 (organizowana przez Mind, Signs and Models Research Group),

9. Zjazd Towarzystwa Kognitywstycznego pt. „Umysł w świecie znaków” w Lublinie, 28 –29 listopada 2013.

W 2017 roku braliśmy udział w warsztatach oraz zajęciach opracowujących dane dla Projektu Badawczego przy Państwowym Muzeum na Majdanku z zakresu Audience Development .

13 maja 2015

Namiętny Umysł

Projekt badawczy „Namiętny Umysł” był inicjatywą podjętą na rzecz pracy licencjackiej jednej z członkiń Koła, na temat psychologii atrakcyjności. Obejmował pomoc w przeprowadzeniu pracy badawczej, organizację „Speed Datingu” oraz wygłoszenie 2 wykładów nt. neurobiologii miłości.

16 kwietnia 2013 – 24 października 2015

Konferencje naukowe z cyklu „Mózg – Myśl – Maszyna”

Celem  projektu była popularyzacja problematyki z zakresu filozofii umysłu, psychologii poznawczej, neuronauki, sztucznej inteligencji oraz metod modelowania komputerowego w kognitywistyce. Wydarzenie miało charakter cykliczny i było realizowane poprzez organizację paneli tematycznych oraz wykładów plenarnych, dzięki którym można było podjąć dyskusję na tematy wiążące nauki o poznaniu i nowe technologie.

1. edycja: 16 kwietnia 2013 – pt. „Mózg – granica czy narzędzie umysłu” 

2. edycja: 16 – 17 maja 2014 – pt. „Algorytm a heurystyka w badaniach nad umysłem” 

3. edycja: 23 – 24 października 2015 – pt. „Technologia a poznanie”

Zakończone

Konferencje naukowe

Organizowaliśmy konferencje:

„Ludzkie i nie-ludzkie oblicza trans humanizmu”, 7 czerwca 2019 (wraz z Polskim Stowarzyszeniem Transhumanistycznym),

„Co to znaczy, że znak znaczy? Znak i znaczenie w językoznawstwie i kognitywistyce”, 13 – 14 grudnia 2013 (wraz z Kołem Anglistów UMCS), 

„Sex i filozofia”, 24 – 25 kwietnia 2012 (wraz z Kołem Naukowym Estetyków UMCS, Studenckim Kołem Naukowym Medioznawców IF UMCS i  Kołem Tańczących Filozofów).

Zakończone

Pomniejsze projekty

Pomagaliśmy od strony organizacyjnej, technicznej i logistycznej w takich wydarzeniach jak:

International Association for Cognitive Semiotics, 20 – 22 czerwca 2016 (organizowane przez Instytut FIlozofii UMCS oraz The International Association for Cognitive Semiotics),

Międzynarodowa konferencja naukowa „Language, Culture and Mind VI: Inside/Out: Practice and Representation”, 23 – 26 czerwca 2014 (organizowana przez Mind, Signs and Models Research Group),

9. Zjazd Towarzystwa Kognitywstycznego pt. „Umysł w świecie znaków” w Lublinie, 28 –29 listopada 2013.

W 2017 roku braliśmy udział w warsztatach oraz zajęciach opracowujących dane dla Projektu Badawczego przy Państwowym Muzeum na Majdanku z zakresu Audience Development .