Ze spotkania Koła 16.01

Zawiązała się aktywna współpraca z kognitywistami z KULu, planujemy wspólnie zorganizować Dni Kognitywistyki w maju! Wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, promujące kierunek. Mamy nadzieję na Wasze pomysły!

Tymczasem, zapraszamy na konferencję organizowaną przez KUL, Czas na Umysł.

 

Na naszym Wydziale kontynuowana będzie Kinozofia, mamy nadzieję, że będziecie chętni do pomocy w organizacji. Odbywać się będzie ona pod patronatem KN „Holon”, tj. koła dla całego Wydziału.

W marcu urządzamy Drzwi Otwarte i pierwsze spotkanie z autorem książki, zaś w kwietniu będziemy rozmawiać o neuroróżnorodnościach. Wszyscy chętni do zaprezentowania referatu, urządzenia warsztatów bądź organizacji spotkania mogą się zgłaszać do zarządu!

Szczególnie poszukujemy osób chętnych do przygotowania studium przypadku – krótkiej, maksymalnie dziesięciominutowej prezentacji bohatera z wybranego dzieła kultury, który cierpi na zaburzenia ze spektrum autyzmu bądź innego typu zaburzenia. Prelekcje mają na celu ukazać cechy charakterystyczne danego zaburzenia oraz wyczulić na reprezentację mniejszości w popkulturze.

Prosimy, żebyście zapoznali się z Konradem Gładyszkiem i wyrazili opinię, czy chcecie odbyć z nim warsztat.

A poza tym, chcemy poprowadzić nasz własny projekt badawczy, od podstaw! Planujemy spotkać się 1.02 w godzinach wieczornych i zrobić burzę mózgów, by ustalić tematykę projektu i problemy badawcze. Każdy, kto chciałby zdobywać doświadczenie badawcze, może się czuć zaproszony. Po szczegóły zwracajcie się do zarządu!