Publications

 

 1. R. Wójcicki, Wykłady z metodologii (rec.), Ruch Filozoficzny, 3-4, 1983, ss. 311-5,
 2. P. Thagard, “Consilience and the Structure of Theories” (tłum.), Wyd. UMCS, seria RRR, t. 4, Lublin 1986, ss. 153-70,
 3. “On the Problem of Theoretical Entities”, Proceedings of the 10th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg, Austria, 1986, ss. 86-9.
 4. “How to Defend Realism?”, Proceedings of the 11th International Wittgenstein Symposium,Kirchberg, Austria, 1987, ss.39-43.
 5. “Do van Fraassen’s Arguments Undermine Hacking’s Realism?”, Inter-University Course in the Philosophy of Science, Dubrovnik, Jugosławia, 1987 (artykuł powielany na konferencji)
 6. “Reprezentowanie a interweniowanie”, rec. książki I. Hackinga, Representing and Intervening, 1983, Studia Filozoficzne, 1, 1987, ss.188-94.
 7. “Iana Hackinga koncepcja realizmu w nauce”, [w:] K. Jodkowski (red.): O sposobie istnienia rzeczy, Wyd. UMCS, t. 23, Lublin 1992, ss. 163-79.
 8. Realizm I. Hackinga a konstruktywny empiryzm Bas. C. van Fraassena, Wyd. UMCS, seria RRR, t. 27, Lublin 1990 (książka).
 9. R. Sylvan, Science and Science (tłum.), Wyd. UMCS, seria RRR t. 7, Lublin 1991, ss.133-50.
 10. H. Siegel, “What is the Question Concerning the Rationality of Science” (tłum.), Wyd. UMCS, seria RRR, t. 7, Lublin 1991, ss.181-206.
 11. “Problem przedmiotów teoretycznych”, Wyd. UMCS, seria RRR, t. 17, Lublin 1993, ss. 259-278.
 12. “Ian Hacking, Representing & Intervening”, [w:] B. Skarga (red.) Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 2, PWN, Warszawa 1995, ss. 137-141.
 13. “Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych”, Materiały X Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Toruń, 1995, opublikowane w Annales UMCS, vol. XXI/XXII, 1996/97, s. 27-42.
 14. “Intelligent Computer Systems and Theory Comparison”, in A. Jonkisz (ed.) On Theory Comparison, Poznań Studies in the Philosophy of Science and the Humanities, Rodopi Publishing House, Austria, 1999, vol. 76, pp. 89-103.
 15. “Automated Discovery Systems and Scientific Realism”, Proceedings of the 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Volume of Abstracts, Kraków, 1999, p. 359.
 16. “Czy komputery mogą rozwijać naukę”, Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, 1/3, (70), 2000, ss. 4-9.
 17. “O systemach odkryć naukowych”, [w:] W. Kamiński (red.) Zamojskie studia i materiały,Zamość 2001, ss. 87-101.
 18. “Automated Discovery Systems and Scientific Realism”, Minds and Machines, 12, 2002, pp. 105-117.
 19. “Czy komputerowe systemy odkryć dostarczają argumentów na rzecz realizmu?”, Materiały konferencji pt. Filozofia wobec XXI wieku, Nałęczów, 2002, opublikowane w Annales UMCS, vol. XXVIII, 2003, ss. 117-127.
 20. Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych, Wyd. UMCS, 2006.
 21. “Automated Discovery Systems and the Inductivist Controversy”, Proceedings of the Sixth European Congress of Analytic Philosophy, Volume of Abstracts, Kraków, 2008.
 22. “Czy możliwa jest automatyzacja odkrycia naukowego: perspektywy głównych programów badawczych w dziedzinie teorii odkryć maszynowych” (materiały konferencji Filozofia Przyrody Współcześnie), [w:] A. Łukasik, M. Kuszyk-Bytniewska (red.), Filozofia przyrody współcześnie, Wyd. Uniwersitas, Kraków 2010, ss. 319-345.
 23. „AI Discovery Systems and Scientific Method”, Proceedings of the 7th International Philosophers’ Rally, vol. of abstracts, Toruń, 2011.
 24. Giza, P. (2013). Maszyny a metoda naukowa”, Filozofia Nauki, 82, 75-98.
 25. Giza, P. (2017). Automated Discovery Systems and the Inductivist Controversy”, Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, 29, 1053-1069.
 26. Giza, P. (2017). Sign use and cognition in automated scientific discovery: are computers only special kinds of signs?”, International Journal of General Systems, 47, 193-207
 27. Giza, P. (2021). Creativity in computer science. Creativity Studies, 14(2), 444-460. https://doi.org/10.3846/cs.2021.14699