Porady i aktualności

 Szanowni P.T. Użytkownicy serwera Bacon,

Najpierw informacje ogólne zebrane w kilku punktach, potem aktualności.

1. Na Baconie każdy użytkownik ma limit miejsca na dysku, który może sprawdzać komendą „quota”. Gdyby Wasza quota została przekroczona, to nie możecie się zalogować spod X-Windows a jedynie w trybie tekstowym. Musicie wówczas „wyczyścić” swoje konto ze zbędnych plików, które mogą się znajdować w katalogach:

/home/[wasz_login] wasz katalog domowy

/var/spool/mail/[wasz_login] nieczytana pocztᄆ

/tmp tymczasowe nieskasowane pliki

2. Przeglądarkę Firefox należy skonfigurować tak aby w opcji Edycja, Preferencje, Zaawansowane, Sieć, Pamięć Podręczna ostawić 0 kB oraz włączyć Wyczyść Teraz. W ten sposób nie pozwolimy przeglądarce na zaśmiecanie nam konta. Podobnie należy postąpić z innymi przeglądarkami.

3. Konta studenckie są obecnie zakładane z ważnością na jeden semestr, po czym są usuwane z systemu, chyba, że z student zwróci się z uzasadnioną prośbą o przedłużenie konta. Wyjątek stanowią studenci kierunku Kognitywistyka, gdzie ze względu na ilość przedmiotów informatycznych konta są ważne przez cały czas studiów, lecz weryfikowane po każdym semestrze.

4. Bacon może drukować (przy włączonym terminalu nr 6) na drukarce laserowej w Pracowni.

Komenda: lpr -P lp, lub po prostu lpr

Studenci w uzasadnionych wypadkach i w małych ilościach mogą na niej drukować jeśli posiadają swój papier. Ponadto istnieją drukarki podpięte do terminali poza pracownią o czym informuję indywidualnie ich użytkowników przy instalacji.

6. Ustawienia programów pocztowych opartych o protokołach sciągania poczty POP3 lub IMAP4, takich jak MSOutlook, czy Mozilla Thunderbird:

Poczta przychodząca:

obsługa dowolnego ze wspomnianych protokołów.

serwer: bacon.umcs.lublin.pl

użytkownik: <wasz_login>

Poczta wychodząca:
serwer wymaga uwierzytelnienia

serwer: bacon.umcs.lublin.pl

użytkownik: <wasz_login>

Przy tworzeniu nowego konta wszystkie te ustawienia zostają wykryte automatycznie przez nowoczesne programy pocztowe. W obu przypadkach zalecane jest ustawienie szyfrowania transmisli STARTTLS. Alternatywny port 587 (zamiast domyślnego 25) należy ustawić w przypadku, gdy nas dostawca internetu (np. TPSA) blokuje port domyślny ze względów bezpieczeństwa (spamy, wirusy, trojany….).

7. Poczta przychodząca jest filtrowana dwoma programami:

Pierwszy z nich to renomowany program antywirusowy Clamav.

Drugi program to SpamAssassin, czyli morderca spamów. Aby aktywować kontrolę maili przez SpamAssassin’a należy skopiować plik:

.procmailrc

do swojego katalogu domowego. Jeśi posiadacie już plik, .procmailrc np. w celu forwardowania maili na telefon komórkowy lub inne konto, to zawartość wspomnianego przeze mnie pliku, a więc:

:0fw: spamassassin.lock

| /usr/bin/spamc

:0:

* ^X-Spam-Status: Yes

/dev/null

8. Baconie użytkownicy mogą oczywiście umieszczać swoje strony www (legalne!!!, tzn. nie łamiące prawa i nie komercyjne) w podkatalogu public_html w swoich katalogach domowych. Główny indeks musi się nazywać index.html, lub index.php z ew. numerem wersji na końcu. Specjalny skrypt w nocy udostępni stronę serwerowi www.

Podstawowe informacje o zainstalowanym oprogramowaniu użytkowym:

(informacje o nowych wersjach i istotnych zmianach – patrz „Aktualności”)

System X2GO (i jego starszy, nie rozwijany już odpowiednik z którego powoli się wycofujemy – FreeNX) umożliwiający naszym użytkownikom zdalną pracę na serwerze i dostęp do bibliograficznych baz danych ze swoich komputerów domowych.

Programy biurowe i systemy składu tekstu:

LibreOffice (menu Biuro)- darmowy pakiet biurowy kompatybilny z MS Office.

Lyx (menu Biuro) – „Nakładka” typu wisiwyg z interfejsem graficznym na system składu Latex. Efekty są naprawdę wspaniale – system sprawdza pisownię polską, uruchamia latexowy moduł przenoszenia, na ekranie i drukarce mamy polskie znaki, rozumie dokumenty latexa, produkuje pliki ps, pdf (!!!) i wiele innych.

Programy graficzne:

GIMP (menu Grafika) – jeden z najlepszych programów do obróbki grafiki bitmapowej.

Inkscape (menu Grafika) i edytor graficzny OpenOffice – oba do obróbki i tworzenia grafiki prezentacyjnej (wektorowej).

Programy do tworzenia stron www:

BlueFish (menu Narzędzia Programistów) – jeden za najlepszych edytorów znaczników HTML (i nie tylko).

KopmoZer (menu Internet) – program typu wisiwyg do tworzenia stron www.

Odtwarzacze multimedialne:

xmms (menu Multimedia, Odtwarzacz Dźwięku) – pliki audio.

Mplayer (menu Multimedia) – jeden z najlepszych odtwarzaczy wideo.

A teraz aktualności:

W lipcu 2015 r. miała miejsce aktualizacja systemu i oprogramowania na serwerze. W związku z tym bardzo proszę o informacje zwrotne od Państwa na temat zauważonych usterek i nieprawidłowości.

W przypadku problemów z kielntem FreeNX polagających na „ogromnym” pulpicie po nawiązaniu połączenia z Baconem, tzw. Vieport Mode, proszę nacisnąć (kursor musi się znajdować na „czystym pulpicie” kombinację klawiszy:

Alt + Ctrl + R

przełączajacą klienta w tryb pracy „Resize Mode”

Uwaga: Zgodnie z aktualnym Regulaminem Sieci Komputerowej UMCS, prosimy o zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą (do 10 haseł wstecz).

Jak zmienić hasło systemowe (a więc m. in.  do poczty, połączeń przez ssh czy ftp)?

1. Po zalogowaniu się w trybie tekstowym (przez ssh) lub graficznym (przez FreeNX), należy w terminalu wpisać komendę passwd.

2. Na stronie bacon.umcs.lublin.pl zainstalowany jest program umożliwiający zmianę hasła systemowego za pomocą przeglądarki internetowej

Oba programy nie pozwalają na wprowadzanie zbyt prostych haseł, rażąco łamiących Regulamin Sieci UMCS.

Hasła do swoich stron internetowych użytkownicy mogą zmieniać w panelach administracyjnych systemów takich jak np. WordPress czy Joomla, przy czym z reguły systemy takie jedynie informują o mocy hasła ale nie narzucają silnych haseł. Stąd odpowiedzialność za bezpieczeństwo haseł spada na użytkownika.

Z wyrazami szacunku

Root

pgiza at bacon.umcs.lublin.pl

Permalink do tego artykułu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~wfis/bacon/aktualnosci/

adsense