Zmiana hasła systemowego

Zmiana hasła

Zmiana hasła

  Uwaga: Zgodnie z aktualnym Regulaminem Sieci Komputerowej UMCS, prosimy o zmianę hasła nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, nie może być powtórzeniem hasła stosowanego przed zmianą (do 10 haseł wstecz).

Najistotniejszym elementem tego systemu zabezpieczeń jest silne hasło. Hasła systemowe, spełniające powyższe warunki są automatycznie generowane dla nowych użytkowników.

Permalink do tego artykułu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~wfis/bacon/password/

adsense