Default image

kognitywistyka

Ogólnopolska współpraca kół kognitywistyki

Z inicjatywy Toruńskiego Koła Kognitywistycznego zostało utworzone Zrzeszenie Kół Naukowych Kognitywistyki, które ma na celu ułatwienie komunikacji i nawiązywanie współpracy pomiędzy kołami kognitywistyki na uniwersytetach w całej Polsce. Jednym z planów toruńskiego Koła jest organizacja zjazdu integracyjnego dla członków kół. Ponadto,…

Ze spotkania Koła 23.10

Pierwsze wyjazdy w ramach Poznaj Kognitywistykę odbędą się już w listopadzie. Swój temat zaprezentował już Albert Łukasik, na następnym spotkaniu zapoznamy się z pracą Miry Zyśko. 15 i 16 listopada na wydziale odbywają się Dni Filozofii. W piątek reprezentacja kognitywistów…

Pierwsze kroki w branży User-Centered Design

Powstaje zespół do badania klientów jednej z lubelskich galerii handlowej. Zapraszamy do udziału. Celem badań jest ustalenie doświadczeń użytkowników parkingów oraz ciągów pieszych na parkingu galerii. Wyniki badań mają posłużyć do zaprojektowania nowego systemu oznaczeń wizualnych dla galerii. Badania będą…

Spotkanie organizacyjne 2018

Zapraszamy na spotkanie spotkanie organizacyjne z poczęstunkiem, które odbędzie się 10 października 2018 (środa) o 15:00 w czytelni Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Czekamy na studentów wszystkich lat i wszystkich kierunków. Na spotkaniu zapoznacie się z ideą Koła, planem działania na rozpoczynający…

Zaczynamy

Spotkanie organizacyjne z poczęstunkiem już wkrótce.   Członkowie Koła Kognitywistyki UMCS zaczęli intensywnie pracować już we wrześniu. Wszyscy aktualni członkowie Koła pojawili się na Letniej Szkole Kognitywistyki, konferencji organizowanej w Kazimierzu Dolnym na początku września. Mieliśmy tam okazję wysłuchać wykładowców…